Sunday, July 10, 2011

รายการกาแฟสดแบบเย็น ( Iced Blended Fresh Coffee) ตอนที่ 1


1. Iced Coffee (ไอซ์ คอฟฟี่)


ส่วนผสม       กาแฟ 2 ช็อต / ครีมเทียม 1 ½ ช้อนโต๊ะ                  
น้ำตาลทรายขาว 1 ช้อน /ชา
น้ำตาลทรายแดง 1 ช้อนชา
นมข้นหวาน 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ           ทำกาแฟให้ได้ 3 ½ oz แล้วใส่ส่วนผสม
ทั้งหมดลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นตักน้ำแข็ง
ใส่แก้วให้เต็มแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงไป พร้อมเสิร์ฟ


 
2. Iced Cappucino (ไอซ์ คาปูชิโน)

ส่วนผสม       กาแฟ 2 ช็อต / นมสด 1 ½ oz
นมข้นจืด 1 oz / นมข้นหวาน / ฟองนม                              
วิธีทำ           กดกาแฟให้ได้ 1 ½ oz แล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมด
ลงไปแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นตักน้ำแข็งใส่แก้ว
ให้เต็มแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้ว พร้อมเสิร์ฟ3. Iced Coffee Latte  (ไอซ์ คอฟฟี่ ลาเต้)

ส่วนผสม       กาแฟ 2 ช็อต / นมสด 1 ½ oz /                                     
น้ำเชื่อม 1 ½ oz
วิธีทำ           ทำกาแฟเอสเปรสโซ่ให้ได้ 1 ½ oz แล้วใส่นมสด
กับน้ำเชื่อมคนให้เข้ากัน จากนั้นตักน้ำแข็งใส่แก้ว
ให้เต็มแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงไป พร้อมเสิร์ฟ4. Iced Mocha (ไอซ์ มอคค่า)

ส่วนผสม       กาแฟ 2 ช็อต / นมสด 1 ½ oz  
นมข้นจืด 1 oz / นมข้นหวาน / 
ผงโกโก้ 1 ช้อนชา / วิปครีม
                     
วิธีทำ           กดกาแฟให้ได้ 1 ½ oz แล้วใส่ส่วนผสมทั้งหมดลง
ไปแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นตักน้ำแข็งใส่แก้วให้เต็ม
แล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงไป บีบวิปปิ้งครีมปิดหน้า


No comments:

Post a Comment